[Singapore] Universial Studios Singapore (USS)

Universal Studio Singapore

USS có tất cả 7 khu chính: Hollywood, New York, Sci-Fi City, Ancient Egypt, Lost World, Far Far Away, Madagasca

Tụi mình dựa trên kinh nghiệm của cá nhân để giới thiệu với các bạn một chút về từng khu của USS để nếu các bạn có đi thì có thể chọn được khu yêu thích mà tham gia hết các trò chơi ở đó :D.

Continue reading “[Singapore] Universial Studios Singapore (USS)”

[Singapore] Những điều cần lưu ý khi đến Singapore

Lưu ý: Mọi kí hiệu $ trong bài viết được hiểu theo đơn vị tiền tệ Singapore là SGD.

Bài viết này sẽ tập hợp một số điều bạn cần lưu ý khi đến Singapore, bao gồm: Phiếu nhập cảnh, trang thiết bị cần thiết, MRT, cách đi trên đường, GST refund.

Continue reading “[Singapore] Những điều cần lưu ý khi đến Singapore”