Noel - Ai Cũng Ấm

Tổng Kết Chương Trình “Noel – Ai Cũng Ấm 3”

Noel - Ai Cũng Ấm

Cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè gần xa đã tham gia đóng góp và phát quà trong chương trình “Noel – Ai Cũng Ấm 3.”

Chương trình đã thành công tốt đẹp với 118 phần quà được trao.

Đan và Nguyên hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người trong chương trình năm sau :).

Continue reading “Tổng Kết Chương Trình “Noel – Ai Cũng Ấm 3””