[Singapore] Ngày 3 – Botanic Gardens, Mount Faber

Như đã định ra từ tối hôm qua, mục tiêu hôm nay như sau: sáng sẽ tham quan Vườn bách thảo Botanic Gardens, chiều qua Mount Fabar và tối sẽ tới khu Little Indian. Lưu ý: Đơn vị $ dùng trong bài được hiểu là SGD.

[Singapore] Ngày 2: Sentosa

Sentosa là một trong những điểm-bắt-buộc-phải-đến tại Singapore. Chính xác hơn là Universal Studios. Và Sentosa rất rộng lớn, bạn có thể mất cả ngày tại đây. Lưu ý: Đơn vị $ dùng trong bài được hiểu là SGD.

[Singapore] Ngày 1: Marina Bay

Điểm tham quan nổi bật trong ngày đầu tiên tại Singapore của mình là Marina Bay. Lưu ý: Đơn vị $ trong bài được hiểu là SGD.