[Singapore] Ngày 3 – Botanic Gardens, Mount Faber

Như đã định ra từ tối hôm qua, mục tiêu hôm nay như sau: sáng sẽ tham quan Vườn bách thảo Botanic Gardens, chiều qua Mount Fabar và tối sẽ tới khu Little Indian. Lưu ý: Đơn vị $ dùng trong bài được hiểu là SGD.