[Đà Lạt] Liang Biang + Làng Cù Lần + Vườn Dâu + Dinh 3

IMG_0148Ngày thứ 2 tại Đà Lạt, cũng là ngày cuối cùng, nhưng lại có quá nhiều địa điểm chưa khám phá, tụi mình quyết định dậy từ 6:30AM để chuẩn bị đi tham quan lần. Chương trình hôm nay gồm có Liang Biang, làng Cù Lần, vườn dâu, dinh 3.

Continue reading “[Đà Lạt] Liang Biang + Làng Cù Lần + Vườn Dâu + Dinh 3”