[Singapore] Universial Studios Singapore (USS)

Universal Studio Singapore

USS có tất cả 7 khu chính: Hollywood, New York, Sci-Fi City, Ancient Egypt, Lost World, Far Far Away, Madagasca

Tụi mình dựa trên kinh nghiệm của cá nhân để giới thiệu với các bạn một chút về từng khu của USS để nếu các bạn có đi thì có thể chọn được khu yêu thích mà tham gia hết các trò chơi ở đó :D.

Continue reading

[Singapore] Ngày 2: Sentosa

Sentosa

Sentosa là một trong những điểm-bắt-buộc-phải-đến tại Singapore. Chính xác hơn là Universal Studios. Và Sentosa rất rộng lớn, bạn có thể mất cả ngày tại đây.

Lưu ý: Đơn vị $ dùng trong bài được hiểu là SGD.

Continue reading