[Singapore] Universial Studios Singapore (USS)

USS có tất cả 7 khu chính: Hollywood, New York, Sci-Fi City, Ancient Egypt, Lost World, Far Far Away, Madagasca Tụi mình dựa trên kinh nghiệm của cá nhân để giới thiệu với các bạn một chút về từng khu của USS để nếu các bạn có đi thì có thể chọn được khu yêu…

[Singapore] Ngày 2: Sentosa

Sentosa là một trong những điểm-bắt-buộc-phải-đến tại Singapore. Chính xác hơn là Universal Studios. Và Sentosa rất rộng lớn, bạn có thể mất cả ngày tại đây. Lưu ý: Đơn vị $ dùng trong bài được hiểu là SGD.

[Singapore] Bắt đầu

Để chuyến đi Singapore cho hoàn hảo và tiết kiệm tối đa chi phí, sau đây là 1 số kinh nghiệm mình đúc kết được cho chuyến đi.