Tổng Kết Quyên Góp & Quà Tặng

Tính đến ngày 24/12/2015, tổng số tiền quyên góp đã được 10.250,000đ, cùng với 30 phần quà Tết và 50 chiếc chăn ấm.