[Cambodia] Những Điều Cần Chú Ý Khi Du Lịch Cambodia

Trước khi viết chuỗi bài về hành trình của Nguyên – Đan tại Cambodia thì mình sẽ ghi chú lại một số điều cần lưu ý khi du lịch tại đất nước “Nam Vang” tại bài viết này. Lưu ý: $1 = 4,000 Rie; 1,000 Rie = 5,500 VND 1. Tại Cambodia, mình luôn phải…