[Cambodia] Những Điều Cần Chú Ý Khi Du Lịch Cambodia

Trước khi viết chuỗi bài về hành trình của Nguyên – Đan tại Cambodia thì mình sẽ ghi chú lại một số điều cần lưu ý khi du lịch tại đất nước “Nam Vang” tại bài viết này.

Lưu ý: $1 = 4,000 Rie; 1,000 Rie = 5,500 VND

1. Tại Cambodia, mình luôn phải trả giá ít nhất là giảm xuống 50% so với giá trị dịch vụ/ hàng hóa và người dân ở đó đưa ra. Ví dụ mua cái quần miên, chị bán hàng bảo $6, thì mình trả còn $2 thôi, tối đa là $3. Chị ấy vẫn không bán thì cứ bỏ đi, thể nào mình cũng được gọi lại và bán cho với giá $2-$3.

Continue reading “[Cambodia] Những Điều Cần Chú Ý Khi Du Lịch Cambodia”