Tổng Kết Chương Trình “Noel – Ai Cũng Ấm 4”

christmas-02

Cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè gần xa đã tham gia đóng góp và phát quà trong chương trình “Noel – Ai Cũng Ấm 4.”

Chương trình đã thành công tốt đẹp với 110 phần quà được trao. Ngoài ra còn có 1 thành công nữa, đó là lần này chương trình của tụi mình đã được 2 bạn bên báo Tuổi Trẻ viết bài “Mùa Noel, mong mang đến ấm áp và hạnh phúc.”

Continue reading “Tổng Kết Chương Trình “Noel – Ai Cũng Ấm 4””

Noel - Ai Cũng Ấm

Tổng Kết Chương Trình “Noel – Ai Cũng Ấm 3”

Noel - Ai Cũng Ấm

Cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè gần xa đã tham gia đóng góp và phát quà trong chương trình “Noel – Ai Cũng Ấm 3.”

Chương trình đã thành công tốt đẹp với 118 phần quà được trao.

Đan và Nguyên hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người trong chương trình năm sau :).

Continue reading “Tổng Kết Chương Trình “Noel – Ai Cũng Ấm 3””

Noel - Ai Cũng Ấm

Tổng Kết Chương Trình “Noel – Ai Cũng Ấm 2”

Noel - Ai Cũng Ấm

Cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè gần xa đã tham gia đóng góp và phát quà trong chương trình “Noel – Ai Cũng Ấm 2.”

Chương trình đã thành công tốt đẹp với 70 phần quà được trao.

Đan và Nguyên hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người trong chương trình năm sau 🙂.

Continue reading “Tổng Kết Chương Trình “Noel – Ai Cũng Ấm 2””