[Singapore] Ngày 1: Marina Bay

Điểm tham quan nổi bật trong ngày đầu tiên tại Singapore của mình là Marina Bay. Lưu ý: Đơn vị $ trong bài được hiểu là SGD.